Slider responsive

O nas
Czym zajmuje się IAKS

O stowarzyszeniu

IAKS international 

IAKS to wiodąca na świecie organizacja non-profit zrzeszająca profesjonalistów z branży obiektów sportowych, czasu wolnego i rekreacyjnych. Od 1965 r. umożliwia tworzenie międzynarodowych sieci kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania, projektowania, eksploatacji oraz zarządzania tego typu obiektami, a także tworzenia standardów ich funkcjonowania.

 

IAKS jest gospodarzem międzynarodowych kongresów oraz seminariów, wyjazdów studyjnych, a także wizytacji w obiektach na całym świecie.

 

Od 1967 roku IAKS wydaje „sb”, czołowy na rynku międzynarodowym magazyn poświęcony architekturze, innowacjom, produktom i usługom z zakresu ośrodków rekreacyjnych, obiektów sportowych, basenów, obiektów wellness, stadionów oraz aren.

 

IAKS docenia wyjątkowe osiągnięcia w zakresie zarządzania, obsługi i projektowania obiektów rekreacyjnych poprzez uznany na całym świecie program nagród dla profesjonalistów w tej branży.

 

IAKS został nagrodzony tytułem Recognized Organization przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) , współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim (IPC) i innymi międzynarodowymi organizacjami non-profit.

Misja IAKS

Misja:

Wierzymy, że aktywny tryb życia jest podstawowym prawem człowieka i jego potrzebą, które wzbogaca życie ludzi różnych kultur, narodowości, języków i płci. Aktywność ta wymaga motywującego i funkcjonalnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

Jesteśmy z determinacją zaangażowani w tworzenie zrównoważonych, wysokiej jakości obiektów sportowych i rekreacyjne, zarówno wewnątrz jak i na świeżym powietrzu, które są w pełni integracyjne, powszechnie dostępne i istotne społecznie.

Jesteśmy wiodącą globalną organizacją non-profit umożliwiającej profesjonalistom wymianę doświadczeń oraz wiedzy w zakresie planowania, projektowania, eksploatacji oraz zarzadzania operacyjnego obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, aby promować aktywny i zrównoważony styl życia oraz przekształcać społeczności oraz obszary miejskie w miejsca aktywnego trybu życia.

IAKS jest organizacją

Niezależną, kompetentną, obiektywną, 

neutralną produktowo.

Jest miejscem spotkań dla architektów, inżynierów, projektantów, klientów, władz lokalnych, menedżerów i operatorów oraz federacji i klubów sportowych!

 

Współpracują z Nami

Ośrodki Sportu (MOSiRy, OSiRy, WOSiRy)

jednostki samorządu terytorialnego

kluby, stowarzyszenia i federacje sportowe

miejskie i dzielnicowe federacje sportowe

projektanci i architekci

 

cd...

operatorzy obiektów sportowych I rekreacyjnych

hotele z basenami i ośrodki SPA

zarządcy terenów osiedlowych z funkcjami rekreacyjnymi

firmy budujące, wyposażające i dostarczające różnego rodzaju technologie i rozwiązania dedykowane dla obiektór sportowych I rekreacyjnych

 

3
Statut Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS POLSKA
Related News / Others Index iaks_pl_views_block__news_in_context_block_1